Mosolynap 2023-11-11

Mosolynap 2023/11/11

November 11-én gyülekezetünkben megtartottunk az első Mosolynapunkat.
Ez a délután nagy izgalommal indult a szervezők számára is, de nagyon hálás vagyok a Jóistennek a gyülekezetünkért, az ifjúságunkért, a szolgálatot vállalókért, mert fantasztikus volt érezni, milyen óriási ereje van annak, amikor egy közös cél érdekében együtt mozdul meg a gyülekezet több kor- és szolgálócsoportja.
A tábor hangulatát behozták ismét a lányok az énekeltetéssel, a bibliaköri tanítók egy része az ifivel közösen játék állomásokat vezettek, az ifi másik fele vállalta a gyerekcsoportok vezetését a játék során, a gyülekezet felnőtt tagjai közül pedig páran mindez alatt egy kézműveskedéssel színesített teaház keretén belül beszélgettek a szülőkkel. Közel 60 gyerek jött el az alkalomra, többen szülővel együtt, ami szintén azt mutatja, hogy Isten megáldja az őt szolgálók munkáját és hiszem, hogy kiegészíti a mi emberi tetteinket szeretetével.
A tanításban most segítséget kértünk, meghívtuk a M.M.M bábcsoportot Pécelről, akik egy nagyon szemléletes és vidám keresztény állatmesén keresztül mondták el a gyerekeknek az igei üzenetet. A fő igei gondolat a János 4:16 volt: „Én vagyok  az Ajtó, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”
Amellett, hogy nagyon élveztük a jelenetet,  Bán Katiék a gyerekekkel még harangjátékoztak is. Az állomásos játékok során megbizonyosodhattunk róla, hogy a gyerekek nagyon figyeltek az előadásra, mert az elhangzott kérdésekre, amik a bábjáték témájára épültek, jól tudták a választ. Bízunk benne, a szívükben magként tovább viszik az üzenetet.
Úgy érzem ezzel az alkalommal több vágyunk is teljesült, a gyerekek láthatóan nagyon jól érezték magukat, várják a következő Mosolynapot, amit februárra tervezünk. Jó pár szülővel volt lehetőségünk beszélgetni, megismerkedni, ill. mi szervezők megerősödhettünk a közös szolgálat által.

Zeni