Adatkezelési tájékoztató szülők számára

Adatkezelési tájékoztató és hozzájárulás a Váci Baptista Gyülekezet által szervezett
Mosolyhét napközis táboron (2024. július 1-5.) résztvevő gyermekek szülei számára

Kedves Szülők!

A GDPR 2018. május 25-i hatályba lépéséhez kapcsolódóan az alábbi tájékoztatást adjuk:

Részünkre megadott személyes adatok:

  • Gyermek neve
  • Születési dátuma
  • Iskolai osztály
  • Elektronikus és telefonos elérhetőség
  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
  • Gyermek egészségi állapota (allergia esetén)

Részünkre megadott személyes adatokat az alábbi célokból és jogalapon kezeljük:

cél jogalap
A Mosolyhét tábor szervezési feladatai ellátása hozzájárulás
Hasonló programok információinak küldése hozzájárulás

Az adatkezelés címzettjei a Váci Baptista Gyülekezet táborszervezői. Az adatokat más szervezet részére nem továbbítjuk.

Jogában áll e hozzájárulást bármikor visszavonni, mely írásban történhet. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Joga van ahhoz, hogy kérelmezze az önre, illetve gyermekére vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Amennyiben ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezeléshez kapcsolódóan jogsérelem érte, úgy panasszal fordulhat az adatvédelmi tisztviselőhöz. Jogában áll ezen kívül bírósági jogorvoslatot kérni, és panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál. (1530 Budapest, Pf.5.)

Adatkezelő: Váci Baptista Gyülekezet Képviselője: Tóth Zoltán gyülekezetvezető

A fenti tájékoztatást megértettem, adataim kezeléséhez hozzájárulok.

 

Vác, 2024.